.

.

onsdag 5 mars 2014

Årsmötesprotokoll


Nybro fiskeklubb: Årsmötesprotokoll.Årsmötesprotokoll från NFK´S årsmöte den 2 mars – 14.Kassören Jens Hermansson öppnade mötet.

Val av mötesordförande: Här valdes Jens Hermansson.

Val av mötessekreterare: Här valdes Pär Slättengren.

Var mötet utlysande bra? Svaret blev ja.

Val av två justeringsmän: Här valdes Mikael Karlsson och Angelo Vukasovic.

Klubbens verksamhetsberättelse lästes upp av Jens Hermansson och den handlade om alla våra evenemang som fish – in, Gula grillen , höstträff, kräftfiske mm.

Kassörens förvaltningsberättelse. Jens Hermansson läste upp väldig positiva resultat och vi ligger på 40000 kronor plus i klubben, mycket bra.

Revisorernas berättelse: Jan Källström och Christian Sylvander var på plats, allt stämde.

På frågan om styrelsen har ansvarsfrihet för det gångna året, blev svaret ja.

Val av ordförande för 2 år: Här valdes Jan Källström.

Val av sekreterare på 1 år: Här valdes Pär Slättengren.

Val av 1 styrelseledamot på 2 år: Här valdes Jens Gustavsson.

Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år: Här valdes Mikael Karlsson.

Val av 1 styrelsesuppleant på 1 år: Här valdes Klas olof Petersson

Val av revisorer på 1 år: Här valdes Alvar Evaldsson och Christian Sylvander

Val av valberedning på 1 år: Här valdes Staffan Berg och Kjell Hermansson.


Motioner: Inga Motioner hade kommit in.


Regnbågsfisket: Stig Krantz och Jens Hermansson håller fortfarande i inköp och utsättning av Regnbåge.
4 isättningar av regnbåge skall göras och 100kg per gång
Klubben ska försöka göra en isättning 2 veckor innan gula grillen kommer på besök(om vädret tillåter).


Karpfisket: Pär Slättengren och Jan Källström fortsätter som städgubbar och kollar fiskekort vid sjön och har varsittt karpkort för detta arbete.
Mötet beslutade att det ska var 16 medlemmar med karpkort även i fortsättningen.
Vi bestämde att vi detta år ska återgå till max 3 karpspö att fiskar karp med.
Jens Hermansson och Mikael Karlsson kollar upp priser på stor karp för eventuellt köp.


Gös: Jan Källström och Pär Slättengren hämtar hem ytterligare 50 kg enligt tidigare beslut.
2 gösar blev fångade under året varav 1 återsattes.
Det var även en diskussion om översättning av gös, men vi kom fram till att det inte var någon fara.Fish – in: 18 – 19 – 20 april – 14. Vi träffas på P-platsen 17.00.

Höstträffen: 19 –20 – 21 september – 14. Vi träffas på P-platsen 17.00.


Städardagen: Blir lördagen den 12 april och vi träffas på P–platsen 09.00.
Fokus blir på flytbryggorna. Jan Runberg fixar flytrör till bryggorna samt kollar vad som mer behövs.
Yttersta delen på t-bryggan i p-viken tas bort, ersättnings brygga söks.

Kräftfisket: Jan Runberg fortsätter med kräftfisket 2014. och vi beslutade att Jan Runberg bestämmer hur många redskap som skall användas vid varje tillfälle. Datum bestäms av Janne och meddelas till styrelsen inom kort.
Mejeriet och Gula grillen får erbjudandet om och fiska ihop för att få större uppslutning om de vill.

Övrigt: Mötet beslutade att man bara fiskar en art åt gången. Inte spinnfiska regnbåge och meta gädda samtidigt eller meta karp och gädda samtidigt.
Max 5 st ismetespö alt angeldorn vid gädd/gösmete från isen (endast årskorts innehavare).
Max 3 st spö gäller vid gädd/gösmete när det är öppet vatten ( endast årskorts innehavare).


Avstängning: En medlem har blivit utesluten tills nästa årsmöte PGA regelbrott och medlemskap kan inte lösas, nytt beslut fattas på nästa årsmöte 2015.Mötesordförande Jens Hermansson avslutade mötet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar