.

.

lördag 2 april 2016

Årsmötes protokoll


Nybro fiskeklubb: Årsmötesprotokoll.

Årsmötesprotokoll från NFK´S årsmöte den 28 Februari 2016.

Kassören Jens Hermansson öppnade mötet.

Val av mötesordförande: Här valdes Jens Hermansson.

Val av mötessekreterare: Här valdes Pär Slättengren.

Var mötet utlysande bra? Svaret blev ja.

Val av två justeringsmän: Här valdes Torgny Karlsson och Ingmar Gunnarsson.

Klubbens verksamhetsberättelse lästes upp av Jens Hermansson och det har varit ett bra år med bland annat lyckat kräftfiske, bra samarbete med gulagrillen/frysdisken bland annat.

Kassörens förvaltningsberättelse. Jens Hermansson läste upp väldig positiva resultat och vi ligger på 67718 kronor plus i klubben, mycket bra.

Revisorernas berättelse: Alvar Evaldsson var på plats och allt stämde.

På frågan om styrelsen har ansvarsfrihet för det gångna året, blev svaret ja.

Val av ordförande för 2 år: Här valdes Staffan Berg.

Val av styrelseledarmot på 2 år: Här valdes Jens Gustavsson.

Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år: Här valdes Jan Rundberg.

Val av revisorer 2 st på 1 år: Här valdes Alvar Evaldsson och Henrik Johansson.

Val av valberedning på 1 år: Här valdes Mats Olsson och Kjell Hermansson.Motioner: Inga Motioner hade kommit in.Regnbågsfisket:

Stig Krantz och Jens Hermansson håller fortfarande i inköp och utsättning av Regnbåge.

5 isättningar av regnbåge skall göras och ca 100kg per gång.

Mötet beslutade att höja åldern på barn som fiskar gratis med vuxen som har giltigt fiskekort från 7 till 10 år.

Avstängning av en person förlängdes. då denna har fortsatt att fiska utan giltigt fiskekortKarpfisket:

Mötet beslutade att vi behåller antalet platser i karpsektionen på 18 personer.

Vi jobbar vidare på att hitta stor fisk att sätta.

Fish – in: 15 – 16 – 17 april. Vi träffas på P-platsen 17.00.Höstträffen: 16 –17 – 18 september. Vi träffas på P-platsen 17.00.Städardagar: Blir Söndagen den 8 Maj och Söndagen den 15 Maj, vi träffas på P–platsen 09.00.Kräftfisket: Jan Runberg fortsätter med kräftfisket 2016.

Dragningen kommer att ske 20/7

Fiskedagar 6/8 och 3/9 samt 10/9

Gula grillen och Mejeriet fiskar 20/8Mötesordförande Jens Hermansson avslutade mötet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar