.

.

tisdag 10 april 2018

Årsmötesprotokoll

Nybro fiskeklubb: Årsmötesprotokoll.

Årsmötesprotokoll från NFK´S årsmöte den 4 Mars 2018.

Ordförande Staffan Berg öppnade mötet.
Val av mötesordförande: Här valdes Staffan Berg.
Val av mötessekreterare: Här valdes Pär Slättengren.
Var mötet utlysande bra? Svaret blev ja.
Val av två justeringsmän: Här valdes Leif och Jan Källström.
Klubbens verksamhetsberättelse lästes upp av Staffan Berg och han berättade om karpdöden som drabbat gölen ( ca 40 st) och vilka åtgärder som gjorts. Gölen är virus fri! Han berättade också om provfisket på kräftor som gjordes tidig sommar, Resultatet där var mycket dåligt ( 2 kräftor på 20 burar 4 timmars fiske). Gula grillen fiskade regnbåge vid ett par tillfälle som vanligt. Viss reparation av bryggor har skett under året.
Kassörens förvaltningsberättelse. Jens Hermansson läste upp positiva resultat och vi ligger på 35216 kronor plus i klubben, mycket bra. Vissa extra kostnader uppstod vid analys av karp och att mer fisk sattes under året.
Revisorernas berättelse: Henrik Johansson var på plats och allt stämde.
På frågan om styrelsen har ansvarsfrihet för det gångna året, blev svaret ja.
Val av Ordförande för 2 år: Här valdes Staffan Berg.
Val av styrelseledarmot på 2 år: Här valdes Jens Gustavsson.
Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år: Här valdes Torgny Karlsson.
Val av revisorer 2 st på 1 år: Här valdes Alvar Evaldsson och Henrik Johansson.
Val av valberedning på 1 år: Här valdes Mats Olsson och Kjell Hermansson.

Motioner: Inga Motioner hade kommit in.

Regnbågsfisket:
Stig Krantz och Jens Hermansson håller fortfarande i inköp och utsättning av Regnbåge.
3 isättningar av regnbåge skall göras och ca 100-150kg per gång. Mestadels Regnbåge men även Öring.

Karpfisket:
Gölens första 10+ karp fångades under året, mycket glädjande. Många fiskar var synliga efter vårens fiskdöd vilket tyder på att det fortfarande finns fisk att fiska efter.

Fish – in: 11 – 12 – 13 Maj. Vi träffas på P-platsen 17.00.

Höstträffen: Bestäms på fish in

Städardag: Blir Söndagen den 29 April och vi träffas på P–platsen 09.00.

Kräftfisket:
Efter det dåliga resultatet vid provfisket beslutades att det skulle ske ett provfiske till i år. Jan Rundberg håller i detta provfiske med assistans av Pär Slättengren.

Mötesordförande Staffan Berg avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar